Период на промоцията: 19.10.– 09.11.2017 г.

Регистрацията приключи.

Закупи поне един продукт с марка Kikkoman и запази касовата бележка

Регистрирай кода и датата от касовата бележка на www.esenik.bg

Може да спечелиш кухненска ръкавица, престилка, мултикукър или СПА уикенд за двама в Гранд Хотел Велинград!

Победители:

Тегленето на наградите ще се извърши на:

26.10.2017г. - 50 броя ръкавици, 1 брой мултикукър;
02.11.2017г. - 50 броя престилки, 1 брой мултикукър;
10.11.2017г. - 50 броя ръкавици, 1 брой мултикукър.
Голямата награда – СПА почивка за двама ще се изтегли на 13.11.2017 г.

 

Победители - 26.10.2017г.:

Мултикукър:

1. Биляна Стефанова

Ръкавици:
1. Диана Славова
2. Иван Златев
3. Галя Николова
4. Руска Пенева
5. Валя Михайлова
6. Марийка Кръстева
7. Нина Христова
8. Веска Ненова
9. Любомир Седмаков
10. Ваня Иванова
11. Петко Петков
12. Даниела Димитрова
13. Савина Ангелова
14. Росица Петрова
15. Ивелина Русенова
16. Мирослав Димитров
17. Боян Боянов
18. Красимир Стефчев
19. Венера Кирова
20. Цвята Стойчева
21. Благой Карамачев
22. Гергана Иванова Георгиева
23. Стилиана Симеонова
24. Десислава Войникова
25. Пеньо Димитров
26. Божидар Божков
27. Красимира Бръмбарова
28. Адриана Чемелярова
29. Иван Йорданов
30. Светлана Станчева
31. Иван Димитров
32. Марияна Веселинова
33. Албена Иванова
34. Мария Баева
35. Данислав Иванов
36. Галя Михайлова
37. Иван Ангелов Тонев
38. Шабан Наим
39. Ивона Атанасова
40. Руска Димитрова
41. Пламена Георгиева
42. Траян Тодоров
43. Хазифе Наим
44. Димитър Георгиев
45. Боян Алексиев
46. Цветанка Попова
47. Дани Иванова
48. Елена Павлова
49. Десислава Стефчева
50. Румяна Иванова

Победители - 02.11.2017г.:

Мултикукър:

1. Мануела Ивайлова

Престилки:
1. Станислава Димитрова
2. Елена Вълчева Будакова
3. Даниел Димитров
4. Любомир Куртев
5. Петко Петков
6. Марийка Дочева
7. Миглена Петрова
8. Надя Начева
9. Рени Гелова
10. Васил Велев
11. Радослава Илиева
12. Маргарита Бонева
13. Иван Илиев
14. Мария Димитрова
15. Величка Найденова
16. Мария Пантушева
17. Юри Йорданов
18. Евтим Евтимов
19. Страхил Думанов
20. Боян Боянов
21. Милена Иванова
22. Бранислав Абаджимаринов
23. Михаил Ненов
24. Евтим Станков
25. Мирослав Михайлов
26. Анелия Стаменова
27. Анна Узунова
28. Галя Михайлова
29. Наталия Илиева
30. Таня Александрова
31. Емил Русев
32. Марио Донев
33. Мирослав Пенев
34. Димитър Киров
35. Станислав Георгиев
36. Даниела Пенева
37. Марияна Веселинова
38. Янко Атанасов
39. Венера Иванова
40. Габриела Костадинова
41. Славян Радойчовски
42. Нева Димитрова
43. Галя Михайлова
44. Таня Телалова
45. Андрея Димитрова
46. Дани Киров
47. Зоя Михайлова
48. Марийка Тенева
49. Албена Ангелова
50. Лина Димитрова

Победители - 10.11.2017г.:

Мултикукър:

1. Александра Кекерова

Ръкавици:
1. Мария Добрева
2. Гергана Николова
3. Тихомира Тачева
4. Даниела Димитрова
5. Пламена Върбанова
6. Нели Вълева
7. Илиян Илиев
8. Таня Петрова
9. Оля Караджова
10. Мирослав Димитров
11. Божидара Костова
12. Калоян Крумов
13. Християн Пенев
14. Ванина Александрова
15. Даниела Димитрова
16. Мариана Атанасова
17. Мария Василева
18. Ирена Ивова
19. Ивелина Абрашева
20. Велина Будакова
21. Мария Хаджийска
22. Христина Христова
23. Щерион Попов
24. Любомир Дуков
25. Елена Джамбазова
26. Петя Станкова
27. Румен Балев
28. Мариела Станчева
29. Жасмина Русева Петкова
30. Ивайло Киров
31. Фатме Кордова
32. Александър Мишев
33. Ясен Русев
34. Дани Кирова
35. Симона Сергеева Младенова
36. Магдалена Пантушева
37. Мирела Илиева
38. Елеонора Енчева
39. Христо Тотев Тотев
40. Кремена Войникова
41. Венета Жекова
42. Петър Борисов
43. Вера Щробл
44. Дени Шалева
45. Диан Петков
46. Тезджан Мустафова
47. Кети Гошева
48. Гергана Тонева
49. Миглена Янева
50. Мария Тракийска

Победител - 13.11.2017г.:

Спа почивка:

Лъчезар Иванов

 

 

 

 

Официални правила на промоцията:

 

Раздел І.
ВЪЗЛОЖИТЕЛ И ОРГАНИЗАТОР НА РЕКЛАМНАТА КАМПАНИЯ
Потребителска промоция „оВкуси есента +К“ („Промоцията“) се организира от „ВК Комерсиал Европродукт” ООД със седалище и адрес на управление бул. „Самоковско шосе“ № 2Л, ТЦ „БОИЛА“, София 1138, официален дистрибутор на марката Kikkoman за България, и се провежда със съдействието на Ей Би Си Дизайн енд Комюникейшън ЕООД.

 

Раздел ІІ.
ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА РЕКЛАМНАТА КАМПАНИЯ
2.1. Участниците в промоцията са длъжни да спазват описаните по-долу правила на промоцията, наричани „Официални правила”.
2.2. Официалните правила се публикуват преди началото на промоцията и ще бъдат достъпни за целия период на провеждането й на www.esenik.bg .
2.3. Организаторът на промоцията си запазва правото да допълва или променя Официалните правила, като промените влизат в сила след предварителното им публикуване на: www.esenik.bg .
2.4. С участието си в промоцията участниците се обвързват с тези Официални правила и се съгласяват да спазват условията и сроковете й.

Раздел ІІІ.
ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА
3.1 Промоцията се организира и провежда на територията на Република България и важи за всички търговски обекти, в които се продават продукти на бранда Kikkoman и в чиито касови бележки изрично се изписват имената на марките закупени продукти.

Раздел ІV.
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА
4.1. Промоцията стартира в 0:01 часа на 19.10.2017 г. - начална дата за регистриране на касови бележки, участващи в промоцията. Крайна дата за регистриране на касови бележки: до 23:59 ч на 09.11.2017 г.

Раздел V.
ПРАВО И МЕХАНИЗЪМ НА УЧАСТИЕ
5.1. Място и срок за участие:
5.1.1. „Промоцията“ се провежда на интернет адрес www.esenik.bg .
5.1.2. „Промоцията“ стартира в 0:01 часа на 19.10.2017 г. и продължава до 23:59 ч на 09.11.2017 г.
5.1.3. Участието в тази „Промоция“ включва автоматично пълното познаване и приемане на условията на тези Официални правила.
5.2. Участници:
5.2.1. Участието за наградите в „Промоцията“ е обвързано с покупка на поне един продукт с марка Kikkoman.
5.2.2. За всяка покупка потребителят трябва да въведе ДАТА и КОД от касовата бележка, на която изрично е посочен закупен продукт с бранда Kikkoman, на интернет адрес www.esenik.bg
. Участват всички кодове, регистрирани от 00:01 часа на 19.10.2017 г. до 23:59 часа на 09.11.2017 г. 5.2.3. С включването си в промоцията, участниците дават съгласието си Организаторът или упълномощени от него лица да ги търсят на предоставен от тях телефон за контакт по време и във връзка с Промоцията.
5.3. Механизъм на участие в „Промоцията“
5.3.1. Механизъм на участие чрез сайта  www.esenik.bg
За да се регистрира за участие в „Промоцията“, чрез сайта www.esenik.bg , всеки участник трябва да изпълни следните условия:
Стъпка 1. Да закупи продукт с марка Kikkoman (Кикоман), да запази касовата бележка, на която изрично е посочен закупен продукт с бранда Kikkoman.
Стъпка 2. Да посети интернет адрес www.esenik.bg
Стъпка 3. Да регистрира личните си данни (име и фамилия и точен адрес за доставка, които трябва да бъдат изписани единствено и само на кирилица, валиден телефонен номер и имейл адрес) и датата и кода от касовия бон* със закупени продукти Кикоман; да потвърди, че е съгласен с Официалните правила на „Промоцията“; да потвърди, че ще пази касовия бон до приключване на „Промоцията“ и ще го предостави за получаване на награда ако е изтеглен за такава.
*За верига магазини Метро, за касов бон се счита номерът на фактурата, издадена от съответния обект.
5.3.2. Всеки участник има възможност да регистрира неограничен брой касови бележки, стига на тях да присъства/т закупен/и продукт/и с марка Kikkoman. С един регистриран код, участникът може да спечели само една награда. Повторна регистрация на вече регистрирана касова бележка няма да бъде допусната от системата.
5.3.3. След въвеждане на датата и кода на касовата бележка, участникът веднага получава автоматично потвърждение дали регистрацията е преминала успешно.
5.3.4. По време на цялата кампания на случаен принцип от всички успешно регистрирали се, ще бъдат изтеглени  общо 150 (сто и петдесет) малки награди, и  4 (четири) големи награди. Един участник може да спечели само 1 (една) от големите награди (мултикукъри и СПА уикенд за двама в Гранд хотел Велинград) и 1 (една) малка награда (ръкавици и престилки).

5.4. Теглене на наградите:
5.4.1. Тегленето на всички награди става чрез софтуер, на лотариен принцип от всички регистрирали се в електронната база данни на адрес www.esenik.bg, в присъствие на нотариус, в офиса на Ей Би Си Дизайн енд Комюникейшън ЕООД.
5.4.2 Тегленето на горепосочените награди ще се извърши на следните дати:
- 26.10.2017г. - 50 броя ръкавици, 1 брой мултикукър;
- 02.11.2017г. - 50 броя престилки, 1 брой мултикукър;
- 10.11.2017г. - 50 броя ръкавици, 1 брой мултикукър.
Голямата награда – СПА почивка за двама ще се изтегли на 13.11.2017 г.
5.4.3. Имената на печелившите се публикуват до три дни след тегленето на сайта www.esenik.bg.
5.4.4. За всяка една награда се теглят по трима резервни участници, в случай на дисквалифицирани участници.

5.5. Печеливши участници
5.5.1. Организаторите се свързват с печелившия участник, на посочения от него на мейл за седмичните награди и за Голямата награда, посочени от всеки участник в регистрационната форма, за да го информират за обстоятелството, че е спечелил награда. Уведомлението ще се извърши в срок от 10 (десет) дни, след тегленето на лотарията.
5.5.2. В случай, че Организаторите не получат обратна връзка от печелившия участник, с необходимите данни за валидиране на участието (копие от касовата бележка, снимано и върнато по мейл), до 5 (пет) дни след уведомление на съответния победител, този победител се дисквалифицира и за победител се счита резервен участник. Необходимите данни за валидиране на печелившия участник са описани в т.7 ”Валидиране на участниците“ от тези Официални правила.
5.5.3. При получаване на наградата, печелившият участник трябва да представи на куриера, доставящ наградата, документ за самоличност заедно с касовата бележка, в която изрично е посочен продукт на марката Кикоман.
5.5.4. Организаторите на промоцията си запазват правото да заменят печеливш участник, който не отговаря на условията, описани в тези Официални правила.
5.5.5. Организаторите си запазват правото да променят начина на уведомяване на спечелилите участници.
5.5.6. Организаторите си запазват правото да започнат процедура на разследване и да дисквалифицират печеливш участник, ако се установи злоупотреба.
5.5.7. Организаторите не носят отговорност спрямо печеливш участник, предоставил невалиден телефон за контакт или некореспондиращ, непълен или неточен адрес за доставка на наградата както и при установяване несъответствия между предоставените при регистрацията данни и тези в документа за самоличност, предоставен от потенциалния печеливш.
5.6. Валидиране на участниците:
5.6.1. Всеки печеливш трябва да изпълни следните действия, за да получи своята награда:
Да предостави на Организаторите следните данни: три имена, ЕГН, телефон и точен адрес, на който да бъде изпратена наградата. Да представи на Организаторите или на техни подизпълнители касовия бон, чийто код е регистриран в „Промоцията“, със закупен продукт с марката Kikkoman, изрично изписан на касовата бележка. Датата на касовата бележка/ки трябва да е в рамките на датите на промоционалния период.

Раздел VІ.
УЧАСТВАЩИ ПРОДУКТИ
6.1. В промоцията участват всички продукти с марката Kikkoman (Кикоман), които се продават в търговските обекти на територията на РБ.

Раздел VІІ.
ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ
7.1. В рамките на рекламната кампания участниците имат възможност да спечелят една от следните награди:
-100 броя кухненски ръкавици брандирани с марка Kikkoman (Кикоман)
-50 броя кухненски престилки с марка Kikkoman (Кикоман)
-3 броя мултикукъра
-1 брой ваучер за СПА почивка за двама във Велинград в Гранд хотел Велинград
Общият брой награди за целия промоционален период е 154.
7.2. Участникът губи правото да получи наградата си, в случай че не предостави регистрираната касова бележка.
7.3. Спечелените награди не могат да бъдат заменяни за тяхната парична равностойност.
7.4. Всеки участник може да спечели само една награда, независимо колко касови бележки регистрира.
7.5. Във връзка с данъчното облагане на получените предметни награди на стойност над 30,00 лв (тридесет лева) - Организаторът предоставя на всеки от Печелившите участници служебна бележка за стойността на спечелената и получена награда, като за целите на издаване на служебната бележка печелившите Участници предоставят на Организатора допълнително свои лични данни (три имена, ЕГН и постоянен адрес). Служебната бележка се използва при подаване на годишна данъчна декларация съгласно разпоредбите на ЗДДФЛ. Организаторът не носи отговорност при неспазване на задълженията на спечелилия участник по ЗДДФЛ.
7.6. Снимките на наградите в сайта на промоцията, във фейсбук страницата на Oishii-san, както и на всички рекламни материали, са с илюстративна цел.

Раздел VІІІ.
ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ
8.1.Наградите се предоставят на участници, отговарящи на условията на настоящите правила за участие в промоцията.
8.2. Участникът е длъжен да пази касовата бележка, на която изрично е изписана марката Kikkoman.
8.3. Наградите ще бъдат доставяни по куриер, в срок до 30 дни от изтегляне на печелившите и обявяването им на www.esenik.bg .
8.4. Спечелил участник, който е предоставил грешен, непълен или неточен телефон, адрес или електронна поща и организаторът не е могъл да се свърже с него, за да му даде наградата/наградите, и който не се свърже с Организатора, за да потърси наградата си в срок до 15 дни от изтегляне на печелившите и обявяването им на www.esenik.bg , ще се счита за отказал се да получи наградата си и Организаторът има право да я предостави на друг участник, отговарящ на условията.
8.5. Участниците в промоцията трябва да запазят касовите бележки, с които са спечелили и да ги представят на куриера при доставянето на наградите им. Ако участникът не представи касовите бележки, той губи правото да получи наградата.
8.6. Всеки спечелил гореописаните награди може да се свърже с Организатора за допълнителна информация на тел. 02/ 973 11 17 (всеки работен ден от 09:30 до 17:00 часа) или на e-mail: marketing@vk-bg.com.

Раздел IХ.
ПРЕТЕНЦИИ
9.1. Касови бележки, които са умишлено променени, фалшифицирани, подправени и/или манипулирани, се считат за невалидни и не се допускат до участие в промоцията.
9.2. Решението, дали касовите бележки са променени, фалшифицирани, подправени и/или манипулирани или не, принадлежи на Организатора и е обвързващо за страните.

Раздел Х.
ОТГОВОРНОСТ
10.1. Организаторът на Промоцията не отговаря и няма да бъде страна по съдебни дела за собственост върху касовите бележки от промоцията.
10.2. Споровете, свързани с правото на собственост върху касовите бележки, не засягат и не опорочават предоставянето от Организатора на награда на участника, предоставил бележката.
10.3. Всички представени касови бележки подлежат на проверка от Организатора или упълномощено от него лице.
10.4. Организаторът на промоцията не се задължава да води кореспонденция за непечеливши претенции или по други подобни поводи.
10.5. Организаторът не носи отговорност за забавяне в доставката на награди, причинено от забавяне на доставчици на куриерски услуги.
10.6. Организаторът не носи отговорност за дефект на награда, както и за каквато и да била вреда, причинена от някоя от наградите, посочени в раздел VII, както и от самото участие в промоционалната активност.
10.7. Организаторът няма да носи отговорност за предоставяне на награди , предявени извън посочените в тези правила срокове.
10.8. Организаторът не носи отговорност за неполучени награди, поради предоставен грешен или непълен адрес или телефон за връзка от участника.
10.9. Организаторът не носи отговорност, в случай на неуспешен опит за участие, дължащ се на забавена връзка, дефектно или неуспешно електронно предаване на данни, повреда на комуникационната връзка, независимо от причината по отношение на оборудване, системи, мрежи, линии, сателити, сървъри, компютри или доставчици, използвани по отношение на тази промоция и каквато и да е друга техническа неизправност.

Раздел ХІ.
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА
11.1. Организаторът има неотменимо право да прекрати Промоцията по всяко време, обявявайки това в съответствие с Част ІІ на настоящите Официални правила, в следните случаи:
• при констатирани злоупотреба или масово нарушаване правилата на Промоцията;
• при възникване на форсмажорни обстоятелства; или
• по други обективни причини.
11.2. В случай на злоупотреба, недобросъвестно поведение или нарушаване на Официалните правила от участник, Организаторът има право да го дисквалифицира. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация под никаква форма.

Раздел ХІІ.
СПОРОВЕ
12.1. Спорове между Организатора и участници в Промоцията се решават по взаимно съгласие. При невъзможност за доброволно уреждане на спора, същият се решава от Арбитражния съд при БТПП.